Waveex Việt Nam - Chip Waveex chắn bức xạ điện từ logo

Ô nhiễm bức xạ điện từ – Hiểm họa vô hình thời công nghệ

VTV.vn – Không phủ nhận lợi ích của các thiết bị công nghệ nhưng không phải ai cũng thực sự cẩn trọng trước những mối nguy hại đối với sức khỏe mà ô nhiễm bức xạ điện từ gây ra.