Waveex Việt Nam - Chip Waveex chắn bức xạ điện từ logo

Để bảo vệ mình, tôi chỉ dùng điện thoại 18 phút/ngày

VTV.vn – “Để bảo vệ mình, tôi chỉ dùng điện thoại 18 phút/ngày”. Chuyên gia về công nghệ chống bức xạ điện từ chia sẻ vậy, còn bạn sử dụng bao nhiêu tiếng mỗi ngày?